Juridisch advies en ondersteuning overheidsopdrachten

Omschrijving

 • Juridisch advies binnen de context van e-government en ondersteuning bij ICT-overheidsopdrachten

Kenmerken

 • Juridisch advies e-government:
   
  • e-payment;
  • privacy (consultancy in verband met dossiers voor de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer);
  • elektronische handtekeningen;
  • digitale certificaten.
    
 • Ondersteuning bij ICT-overheidsopdrachten:
   
  • type clausules (aankoopcentrale, intellectueel eigendom enz.);
  • consultancy i.v.m. de te volgen procedure (met/zonder publicatie, onderhandelingsprocedure enz.);
  • 'good/best practices' voor de evaluatie van de gunningscriteria van de bestekken voor consultancy (expertprofielen). 

Gebruikers

Alle overheidsdiensten en –instellingen.

Voorwaarden

 • Aanvraag bij Fedict Service Desk.

Toegang en ondersteuning

 • Ondersteuning van maandag tot vrijdag, van 8 tot 18u (op openingsdagen van de federale overheid).

Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kunt u contact opnemen met de Fedict Service Desk op servicedesk.dto@bosa.fgov.be met vermelding van de referentie ‘ICT-ondersteuning’.