Bedrijfsgegevens

Omschrijving

 • Toegang tot gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Kenmerken

 • WSConsultKBOService: raadplegen van ondernemingsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • WSConsultAgentEnterpriseService: opzoeken van een wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming
 • WSConsultATService: raadplegen van gegevens in de databank 'Ambulante handel'
 • WSConsultAttestService: raadplegen van gegevens in de databank ‘Attesten’
 • WSConsultTAPService: raadplegen van de toelatingsaanvragen van een onderneming in de TAP-databank (Toelatingen Autorisatie Procedure)
 • Updateservices voor het aanpassen van deze gegevens
 • ...

Gebruikers

 • Federale overheidsdiensten en –instellingen
 • Regionale en andere (openbare) dienstenintegratoren
 • Ondernemingen of personen die een opdracht van de overheid uitvoeren

Voorwaarden

 • Aanvraag bij de Service Desk van het DG Digitale Transformatie
 • Autorisatie door de KBO en/of FOD Economie
 • Technische aanvraag voor toegang tot FSB
 • Ondertekening van de gebruiksovereenkomst

Toegang en ondersteuning

 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk
 • Eerstelijns ondersteuning van maandag tot vrijdag, telkens van 8u30 tot 17u (op openingsdagen van de federale overheid)
 • Tweedelijns en derdelijnsondersteuning van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 17u (op openingsdagen van de federale overheid)

Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kunt u contact opnemen met de Service Desk van het DG Digitale Transformatie op servicedesk.DTO@bosa.fgov.be met vermelding van de referentie ’S039 – EnterpriseServices’.