eBirth

Omschrijving

 • Elektronische kennisgeving van een geboorte door de zorgverstrekker aan de Burgerlijke Stand van de gemeente.
 • Elektronische verzending van de statistische gegevens naar de gemeenschappen.

Kenmerken

 • Twee toepassingen:
  • eBirth Medical voor zorgverstrekkers;
  • eBirth City voor de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind is geboren;
 • Toegankelijk via:
  • Webtoepassing: rechtstreeks via een internetbrowser;
  • Webservices: mogelijkheid tot integratie in de software van ziekenhuizen of gemeenten;
 • Beveiligde verzending van statistische gegevens via SFTP-verbinding.

Gebruikers

 • Zorgverstrekkers: ziekenhuizen, dokters en vroedvrouwen;
 • De dienst Burgerlijke Stand van de gemeenten;
 • De gemeenschappen.

Voorwaarden

 • Protocolakkoord tussen de gemeente en het DG Digitale Transformatie;
 • Voorbereidend formulier van de gemeente;
 • Voorbereidend formulier van de zorgverstrekker;
 • Technisch traject voor webservices.

Toegang en ondersteuning

 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk.
 • Ondersteuning van maandag tot vrijdag, telkens van 8 tot 18u (op openingsdagen van de federale overheid).

Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kunt u contact opnemen met de Service Desk van het DG Digitale Transformatie op servicedesk.DTO@bosa.fgov.be met vermelding van de referentie ‘S030 – eBirth’.