eDepot

Omschrijving

 • Elektronische creatie van een onderneming;
 • Aanpassen van de ondernemingsgegevens in de authentieke bronnen.

Kenmerken

 • Toekenning van een ondernemingsnummer door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
 • Neerlegging en controle van de akte bij de FOD Justitie;
 • Activering van de onderneming bij de KBO;
 • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gebruikers

 • Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen (KFBN).
 • Voor burgers bestaat een gelijkaardige toepassing om een vzw op te richten: eGriffie. Meer informatie op https://www.egriffie.be.

Voorwaarden

 • Aanvraag bij de Service Desk van het DG Digitale Transformatie.

Toegang en ondersteuning

 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk;
 • Eerstelijns ondersteuning van maandag tot vrijdag, telkens van 8 tot 18u (op openingsdagen van de federale overheid);
 • Tweedelijns en derdelijns ondersteuning van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 17u (op openingsdagen van de federale overheid).

Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kunt u contact opnemen met de Service Desk van het DG Digitale Transformatie op servicedesk.DTO@bosa.fgov.be met vermelding van de referentie ‘S168 – eDepot’.