Vierde Weg

Omschrijving

Uitwisseling van informatie over mogelijke schulden bij de overheid van partijen betrokken bij de verkoop van roerend en onroerend goed.

Kenmerken

 • Nagaan mogelijke schulden bij volgende bevoegde instanties:
  • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
  • het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;
  • de FOD Financiën.
 • Melden van intentie van verkoop aan de bevoegde instanties;
 • Terugkoppelen van informatie over een openstaande schuld;
 • Kennisgeving van onvoldoende middelen aan de bevoegde instantie;
 • Elektronische ontvangstbewijzen.

Gebruikers

 • Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen (KFBN).

Voorwaarden

 • Aanvraag bij de Service Desk van het DG Digitale Transformatie.

Toegang en ondersteuning

 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk;
 • Ondersteuning van maandag tot vrijdag, telkens van 8 tot 18u (op openingsdagen van de federale overheid).

Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kunt u contact opnemen met de Service Desk van het DG Digitale Transformatie op servicedesk.DTO@bosa.fgov.be met vermelding van de referentie ’S098 –4thWayServices’.