Persoonsgegevens

Omschrijving

 • Toegang tot de gegevens uit het Rijksregister en BIS- en RAD-register van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

Kenmerken

 • GetPersonService: raadplegen van basisgegevens in het Rijksregister en Bisregister op basis van rijksregister- of bisregisternummer
 • SearchPersonService: opzoeken van gegevens in het Rijksregister en Bisregister op basis van naam (fonetisch en geboortedatum) of adres
 • ManagePersonService: bijwerken of aanmaken van persoonsgegevens in het Bisregister

Gebruikers

 • Federale overheidsdiensten en –instellingen
 • Regionale en andere (openbare) dienstenintegratoren
 • Ondernemingen of personen die een opdracht van de overheid uitvoeren

Voorwaarden

 • Aanvraag bij de Service Desk van het DG Digitale Transformatie
 • Machtiging van de Privacycommissie
 • Autorisatie door het Rijksregister en/of de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (Bisregister)
 • Technische aanvraag voor toegang tot FSB
 • Ondertekening van de gebruiksovereenkomst

Toegang en ondersteuning

 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk
 • Eerstelijns ondersteuning van maandag tot vrijdag, telkens van 8u30 tot 17u (op openingsdagen van de federale overheid)
 • Tweedelijns- en derdelijnsondersteuning van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 17u (op openingsdagen van de federale overheid)

Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kunt u contact opnemen met de Service Desk van het DG Digitale Transformatie op servicedesk.DTO@bosa.fgov.be met vermelding van de ‘S034 – PersonServices’.