Identificatie, Authenticatie en Autorisatie

Zekerheid over de identiteit van een eindgebruiker is een essentieel onderdeel van e-government, zowel wanneer deze in eigen naam als in naam van iemand anders optreedt. Wie een online overheidstoepassing wil gebruiken moet zich online identificeren.

Het DG Digitale Transformatie biedt u een betrouwbare oplossing om deze identiteit vast te stellen zodat u op een veilige manier toegang tot de online overheidstoepassingen kunt verschaffen.

De algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten van het DG Digitale Transformatie voor afnemers vindt u hier.

Voor het gebruik door burgers van "Mijn digitale sleutels" bestaan er specifieke gebruikersvoorwaarden en een specifieke privacyverklaring.

  • Via de Federal Authentication Service (FAS) worden personen geauthentiseerd zodat ze toegang kunnen krijgen tot beveiligde online overheidstoepassingen. In combinatie met de Attribute Publication Service kan het DG Digitale Transformatie aanvullende informatie meesturen naar de overheidstoepassing. De overheidstoepassing kan hiermee permissies en toegangen bepalen voor de gebruiker.

  • Indien u een of meerdere digitale sleutels wenst te activeren om u aan te melden op online diensten van de overheid, bestaan er 2 procedures om de aanvraag en activatie hiervan uit te voeren.

  • De dienst Rollenbeheer geeft toegangsbeheerders de mogelijkheid om rollen te beheren. Een rol geeft toegang tot een online overheidstoepassing. Het beheer van de rollen loopt via de toepassing Rollenadministratie. In deze toepassing kan de toegangsbeheerder rollen toekennen aan gebruikers die vervolgens gebruik kunnen maken van de online overheidstoepassing.

  • Met de dienst Gebruikersbeheer kunnen gebruikers zien welke contactgegevens er bij de federale overheid bekend zijn of een eerste registratie verrichten. Deze gegevens kan de gebruiker vervolgens zelf beheren. Hij kan hier eveneens zien over welke authenticatiemiddelen hij beschikt en welke rollen er aan hem zijn toegekend.