Information Architecture & Usability

Omschrijving

 • Advies en ondersteuning bij:
  • het afstemmen van de structuur van uw site op uw communicatiebehoeften;
  • het verhogen van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

Kenmerken

 • Vastleggen van de boomstructuur;
 • Bepalen van de navigatietypes;
 • Opmaken van de wireframes (samenstelling en visuele voorstelling van de pagina’s);
 • Mogelijkheid tot uitgebreide gebruiksvriendelijkheidstests;
 • Ook voor niet-WCMS-sites;
 • Voor websites en toepassingen;
 • Conform de toegankelijkheidsrichtlijn
 • Ondersteuning bij:
  • beschrijving van de opdracht;
  • gedetailleerde projectbeschrijving;
  • evaluatie van de offerte;
  • eventuele onderhandelingen met de leverancier.

Gebruikers

Communicatiediensten en marcomverantwoordelijken van de federale overheidsinstellingen en -diensten.

Voorwaarden

 • Dienst aangeboden als opdrachtencentrale;
 • Offerte van de leverancier op basis van de projectbeschrijving van de klant;
 • Verzending van de bestelbon naar de leverancier;
 • Aanvaarding van de oplevering door de klant.

Toegang en ondersteuning

 • Ondersteuning door de servicemanager.

Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kunt u contact opnemen met de DTO Service Desk op servicedesk.DTO@bosa.fgov.be met vermelding van de referentie ‘S0127 - Information Architecture’.