Authentieke bronnen

Een authentieke bron is een gegevensbank waarin authentieke gegevens worden bewaard en die geldt als dé referentie voor deze specifieke gegevens over personen en rechtsfeiten.

Dit zorgt voor vereenvoudiging omdat gegevens niet langer verspreid zijn over meerdere bronnen, en deze door alle overheden met de juiste machtigingen kunnen worden hergebruikt. Op deze manier moeten gegevens niet telkens opnieuw bij de burger of onderneming worden opgevraagd.

Ontdek hier welke authentieke bronnen er bestaan bij de overheid.