Dien je offerte in voor de overheidsopdracht “Human Centered Design”

Afbeelding van twee handen

Digitale transformatie zet gebruikers centraal en houdt rekening met hun vaak hoge verwachtingen. Het is dus belangrijk die gebruikers te kennen en te betrekken bij de uitbouw van de online dienstverlening van de overheid.

Om deze human centered design aanpak optimaal te kunnen uitrollen, zijn we op zoek naar ondersteuning van bedrijven die expertise hebben op het gebied van service design, design thinking, de creatie van touch points, het opzetten van transformatie- en sensibiliseringsstrategieën naar bedrijven en burgers toe, ...

Concreet plaatsen we een opdracht (M1124 – Human Centered Design) in de markt die bestaat uit 3 percelen:
 

  • PERCEEL 1 brengt de expertise op het gebied van service design en contactpunten (touch points) samen. Het omvat ook de vaardigheden die nodig zijn om gebruiksvriendelijke grafische interfaces te creëren.
  • PERCEEL 2 is bedoeld om organisaties te helpen in te spelen op grootschalige uitdagingen, zoals de digitale transformatie van een organisatie, of zelfs maatschappelijke uitdagingen waarbij de organisatie een rol speelt.
  • PERCEEL 3 focus op het uitvoeren van projecten om het publiek te sensibiliseren voor mens- en innovatiegericht design, die beide noodzakelijk zijn voor digitale transformatie. Deze activiteiten zullen daarom gericht zijn op de organisatie van fysieke of online evenementen om reflectie te stimuleren en concrete resultaten te bereiken, zoals projecten die voortkomen uit hackathons of de ontwikkeling van vaardigheden op deze gebieden.

Interesse?

Je vindt het volledig bestek via hier. De offertes moeten uiterlijk via elektronische weg vóór 05/05/2021 om 11 uur in het bezit zijn van de FOD Beleid en Ondersteuning – DG Digitale Transformatie.