Service Catalogue

 • Indien u een of meerdere digitale sleutels wenst te activeren om u aan te melden op online diensten van de overheid, bestaan er 2 procedures om de aanvraag en activatie hiervan uit te voeren.

 • Via webservices kunt u bedrijfsgegevens en attesten in de databanken van de FOD Economie creëren, raadplegen en aanpassen.

 • Voor gebruikers die een andere combinatie van gegevens nodig hebben, kan het DG Digitale Transformatie een oplossing op maat uitwerken.

 • Via Digiflow stelt u uw attesten ter beschikking van de eindgebruikers.

 • Via een eigen DNS-server verzorgt het DG Digitale Transformatie voor u de publicatie van domeinnamen. We staan ook in voor het opzoeken van domeinnamen en IP-adressen (DNS resolution).

 • Als technisch expertisecentrum, en belangrijke speler in de Digitale Agenda in België, staat het DG Digitale Transformatie centraal in het intergouvernementele programma ter bevordering van e-facturatie in België.

  De belangrijkste assen van dit programma zijn: bewustmaking, mobilisering, standaardisatie en het verlagen van de barrières.

 • eBirth maakt de elektronische kennisgeving van een geboorte mogelijk en zorgt voor de elektronische verzending van de statistische gegevens.

 • eBox: een innovatieve oplossing voor beveiligde communicatie tussen overheid en burger

 • Via de dienst eDepot kan een notaris volledig elektronisch een onderneming creëren en ondernemingsgegevens aanpassen in de authentieke bronnen.

 • ePayment biedt u een platform waarmee u online betalingen van de eindgebruiker kunt aanvaarden.