Authentieke bronnen

Een authentieke bron is een gegevensbank waarin authentieke gegevens worden bewaard en die geldt als dé referentie voor deze specifieke gegevens over personen en rechtsfeiten.

Dit zorgt voor vereenvoudiging omdat gegevens niet langer verspreid zijn over meerdere bronnen, en deze door alle overheden met de juiste machtigingen kunnen worden hergebruikt. Op deze manier moeten gegevens niet telkens opnieuw bij de burger of onderneming worden opgevraagd.

Het werken met authentieke bronnen is ook de beste garantie op een hoge beschikbaarheid en beveiliging van gegevens.  Er is een permanente opvolging en verbetering van de kwaliteit doordat iedereen dezelfde gegevens gebruikt en kan melden wanneer deze onvolledig of niet (meer) correct zijn.

Welke authentieke bronnen bestaan er bij de overheid?

Hieronder vind je een overzicht van de authentieke bronnen binnen de federale overheid, de Sociale Zekerheid en de drie gewesten. Elk van de betrokken overheden bepaalt de erkenningscriteria voor de eigen authentieke bronnen.

De gegevensbronnen die via de federale dienstenintegrator worden ontsloten (deze lijst vind je hier), vallen onder het only once principe.

Dit betekent dat de gegevens uit deze bronnen door de participerende federale overheidsdiensten niet meer bij de betrokken burgers of bedrijven mogen worden ingezameld.

 

 

Wettelijk kader:

De wet van 15 augustus 2012 houdende de oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2012.

De wet van 5 mei 2014 houdende de verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2014.

Hoe kan ik een authentieke bron laten opnemen in deze lijst?

Je beschikt over een authentieke bron en je wil deze graag laten opnemen in de lijst met authentieke bronnen? Dat kan uiteraard, want we willen deze lijst zo volledig mogelijk maken.

Meld je bron daarom aan via dit formulier. We contacteren je nadien om samen te bekijken of we alle nodige informatie hebben ontvangen en leggen dit vervolgens voor aan de Redactieraad van Authentieke Bronnen. Na validatie door de Redactieraad zal je bron worden toegevoegd aan de lijst op deze website.

Een nieuwe authentieke bron creëren: hoe begin ik?

Beschik je over een database met gegevens die je graag wil omvormen tot een authentieke bron, maar zoek je naar tips & trics hoe je dit best aanpakt? Dan kan je de praktische gids ‘Opzetten van een authentieke bron’  als leidraad gebruiken om zeker niets over het hoofd te zien.