Digiflow

Omschrijving

 • Via Digiflow kunt u attesten aanbieden aan de eindgebruiker;
 • Vertrouwelijke informatie beschikbaar via verschillende toegangen (‘contexten');
 • Steeds duidelijk wie welke informatie opvroeg en waarom.

Kenmerken

 • Context ‘Regularisatie verblijfsrecht': attesten opvragen om de solvabiliteit van het bedrijf te onderzoeken dat door een asielzoeker als werkgever wordt opgegeven (in regularisatiedossier);
 • Context ‘Overheidsopdrachten': attesten opvragen om bedrijven te controleren op conformiteit met de wetgeving op overheidsopdrachten;
 • Beschikbare attesten:
 • de jaarrekeningen die bij de Nationale Bank zijn ingediend;
 • het attest over de verklaring en de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen;
 • het attest van inschrijving als btw-plichtige;
 • het attest fiscale schulden;de rechtstoestand (niet failliet of gelijkaardige situatie);
 • het attest erkenning van aannemers.
 • Mogelijkheid tot nieuwe context voor een welbepaalde finaliteit;
 • Eigen huisstijl;
 • Authenticatie via eID of token

Gebruikers

Overheidsdiensten en –instellingen.

Voorwaarden

 • Aanvraag bij deService Desk van het DG Digitale Transformatie;
 • Veiligheidsbeheerder aanduiden;
 • Ondertekenen protocolakkoord;
 • Bijlage bij licentieovereenkomst voor gemeenten en OCMW's;
 • Aanvraag toegang eindgebruiker bij zijn veiligheidsbeheerder (voor ambtenaren);

Toegang en ondersteuning

 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk;
 • Ondersteuning voor veiligheidsbeheerders, de lokale service desk van de gebruiker en/of eindgebruikers van de federale administraties van maandag tot vrijdag, telkens van 8 tot 18u (op openingsdagen van de federale overheid).

Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kunt u contact opnemen met de Service Desk van het DG Digitale Transformatie op servicedesk.DTO@bosa.fgov.be, met vermelding van de referentie ‘S102 - Digiflow'.